Tænk bosætning-strategi ind i kommuneplan

Tænk bosætning-strategi ind i kommuneplan

Af Kim Jensen, Konservativt byrådsmedlem

En ny opgørelse over befolkningstal viser at vi i Halsnæs kommune er blevet færre indbyggere i år 2021, på Sjælland er der i øvrigt kun 8-10 kommuner som har et fald i befolkningstallet.

Som medlem af byrådet for de Konservative er dette for mig meget nedslående, jeg synes at vi Halsnæs bor dejligt, og jeg mener bestemt at vi skal indarbejde en bosætnings strategi, så vi kan få tiltrukket nye gode skatteborgere som vil gøre det muligt at skabe mere og bedre velfærd for den enkelte borger.

I en børnesang synger vi hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo, og dette skal jo helt klart være overvejelser der skal indgå i en bosætningsstrategi som skal række 10- 30 år frem i tiden. I strategien skal indgå hvorledes ønsker vi udvikling i de enkelte lokalsamfund, skal vi kommunalt udbyde og udbygge en del af vores nye udstykninger, ønsker vi byfortætning eller ønsker vi byspredning, og hvorledes ønskes bosætningen i forhold institutioner og skoler, og hvorledes tilgodeser vi at ældre kan tilbydes boliger omkring bymidten i fremtiden.

For mig er det vigtigt at vi målrettet vi får udviklet denne bosætnings strategi så vi kan tilbyde vores borgere mere velfærd i fremtiden, denne bosætnings strategi håber jeg indgår i den kommende kommunalplan som vil blive præsenteret i denne kommende måned.

Læserbrevet kan også læses på sn.dk

Del