Mærkesag KV2021

Tryghedsudvalg i Halsnæs kommune.

Alle har krav på at føle sig trygge, senest har vi oplevet en frygtelig  Covid 19 pandemi som har rystet hele verden, og ingen kan vel sige sig helt fri for at havde været utrygge i denne svære situation.

Som borger i Halsnæs skal man uanset alder og køn kunne føle sig tryg når man færdes i nærmiljøet, dette er noget af det vigtigste et byråd kan tilbyde sine borgere. 

De Konservative ønsker derfor at stille et forslag om at det nye byråd vedtager at få etableret et tryghedsudvalg, som er et rådgivende udvalg, der skal udarbejde forslag og anbefalinger til konkrete initiativer overfor byrådet. 

Udvalget foreslås nedsat som et paragraf 17 stk 4 udvalg som kan fungere af midlertidig karakter.

Byrådet udpeger udvalgets medlemmer der udover politikere kan bestå af repræsentanter for Nordsjællands politi, ungerådet, ældre sagen, Halsnæs idrætsråd, boligselskaber og erhvervslivet. 

Ideen med udvalget er at behandle sager ad hoc som truer folks tryghed. Dette kan være alt fra den ældre borger som føler sig utryg ved at komme på en bus / togstation efter kl 21, forældre som er nervøse ved at sende deres børn til fest for første gang, eller noget som desværre lige pt udspiller sig lige nu i vores by mulige forsøg på `drug rape` i Hundested. Samt de 200 unge mennesker som lavede hærværk og ballade i toget til Hundested, alt sammen noget der gør folk nervøse og ængstelige. 

Men tryghed kan også være grundejerforeninger som plages af indbrud, hvilket skaber utryghed, erhvervsdrivende som møder ind om morgenen til indbrud hvilket også skaber irritation.

Det er også tiltænkt at man i udvalget skal arbejde med rent præventive sager som Nabohjælp etablering af netværk såsom unge ravne, alt dette er med til at sende et godt signal om en velfungerende kommune.

De konservative vil arbejde at du skal kunne føle dig mere tryg.

Spidskandidat for de Konservative til kv21

Kim Jensen