Liste C klar med valgprogram

Liste C klar med valgprogram

Bosætningsstrategi og tryghedsudvalg er nogle af mærkesagerne

 

V21 De seneste to kommunalvalg er ikke gået så godt for De Konservative i Halsnæs. Siden Per Løth blev valgt ind for perioden 2009-2013, har partiet ikke været repræsenteret i byrådet.

På landsplan har De Konservative i længere tid haft medvind i meningsmålingerne. Hvis De Konservative i Halsnæs kan udnytte dette momentum lokalt, er der måske chance for at partiet igen kan få plads i Halsnæs Byråd.

Liste C løfter her sløret for to af partiets mærkesager i Halsnæs.

Bosætningsstrategi

Formand og byrådskandidat Peter Nørris Dalsgaard udtaler:

“Vi foreslår udarbejdet en bosætningsstrategi (plan) for Halsnæs Kommune.”

“I Halsnæs Kommune er det dejligt at bo, og det skal der også være om 30 år, og når vi ser endnu længere frem. De Konservative ønsker et stærkt fokus på klima, miljø og bæredygtighed, og vi vil sikre gode sunde rammer for de nuværende generationer samt de kommende.”

“En bosætningsstrategi skal indeholde en langsigtet plan for at tiltrække flere borgere i gruppen 26-64 år.”

“I kommunens befolkningsprognose kan vi se en bekymrende tendens, idet antallet af borgere i aldersgruppen 80-99-årige forventes at stige med 46% fra 2021 til 2026.”

“Det er jo glædeligt at vi lever længere, men denne gruppe er den mest plejekrævende gruppe af borgere, og det skal der tages langsigtet højde for. I samme periode vil skattegrundlaget for de 26-64-årige falde med 2,3%. Det vil derfor være en stor økonomisk udfordring at få dette til at gå op. Hvis De Konservative opnår valg til byrådet, vil dette område være en meget vigtig prioritet for os i de kommende år.”

Tryghedsudvalg

Kim Jensen, næstformand og spidskandidat, udtaler:

“Vi foreslår oprettelse af et tryghedsudvalg, som et underudvalg i kommunalbestyrelsen jf. den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Tryghedsudvalget har fokus på, hvordan der skabes mere tryghed i nærmiljøet, fordi tryghed i hverdagen er et vigtigt element for borgernes oplevelse af en velfungerende by og kommune.”

“Tryghedsudvalget er et rådgivende udvalg, der skal udarbejde forslag og anbefalinger til konkrete initiativer for kommunalbestyrelsen.”

“Tryghedsudvalget arbejder med at sikre, at borgerne har en oplevelse af en velfungerende kommune, hvor man kan færdes frit på alle offentligt tilgængelige steder. Udvalget har en midlertidig karakter og nedsættes i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, såfremt et flertal i kommunalbestyrelsen støtter forslaget i 2022. ”

“Hvis vi konservative opnår valg til byrådet, vil forslaget ret hurtigt komme på bordet til vores første møde med borgmesteren.”

De konservatives valgprogram er færdigt og offentliggøres i sin helhed fredag 10. september på partiets Facebookside og på www.c-halsnaes.dk.

Del