KV21 Pressebilleder

Kim Jensen

Spidskandidat

Kim Jensen, 56 år, Hundested mobil 2978 6323
Selvstændig erhvervsdrivende med Dansk Baneguide
og salgskonsulentvirksomhed.
Jeg vil arbejde på at borgere i Halsnæs kan føle sig
trygge, derfor ønsker vi at man nedsætter et
tryghedsudvalg, dette i samarbejde med kommune,
politi, skoler, boligselskaber og ældreråd.
Endvidere ønsker vi at man får etableret en visionær
bosætningsplan hvorledes skal Halsnæs se ud i fremtiden, hvor skal vi havde erhverv, hvor skal unge, ældre bo og hvor skal ny tilflyttere etablere sig.
Jeg ønsker at der skal ske fornyelse i Halsnæs byråd og jeg vil arbejde på bedre forhold for erhverv, idrætten, ældre og generelt øvrige borgere.

Peter Nørris Dalsgaard

Kandidat nr. 2 & kandidat nr. 43 til Regionsvalget

Peter Nørris Dalsgaard, 58 år, Frederiksværk, mobil 2224 9000
Selvstændig erhvervsdrivende med AKD Fadøl ApS og MAX Invest Halsnæs A/S.

Flere hjertestartere og bedre responstider.
Udarbejdelse af bosætningsstrategi for Halsnæs for
tiltrækning af flere borgere så skattegrundlaget stiger
fordi udgifterne til velfærd vil stige i fremtiden.
Mere fokus på miljøet og klimasikring og et grønnere
Halsnæs til fremtidens generation af borgere.
Genindførsel af funktionen som ældrerådgiver og oprettelse af ny stilling som borgerrådgiver som forbedring af borgernes kommunikation og sagsgang hos kommunen.

Søren Hersdorf

Kandidat nr. 3

Søren Hersdorf, 57 år, Ølsted, IT-specialist.
Klima og miljø, med fokus på havmiljøet og sikring af kystzonerne.
Bedre vilkår for folkeskolen, kvaliteten af de fysiske institutioner, fokus på manglen af uddannede lærer. Større medbestemmelse i ældreplejen, så ældre og pårørende for bedre indflydelse på dækning af individuelle behov

Kirsten Aunstrup

Kandidat nr. 4

Kirsten Aunstrup, 59 år, Frederiksværk
Social & sundhedshjælper
Bedre idrætsfaciliteter. Det er sundt at bevæge sig
og det forebygger sygdomme.
Klima og miljøJeg synes man skal tænke mere på
biodiversiteten. Insekterne og sommerfuglene kan
godt lide at grøftekanterne ikke bliver klippet ned.
Der mangler, i den grad, bedre cykelstier.
SkolerneDet er så vigtigt at motivere ens børn til,
at de bliver glade for at lære. Motivation fra hjemmet er vigtigt sammen med forbedring af læringsrummet og ansættelse af flere faguddannede

Søren Vester-Fabrin

Kandidat nr. 5

Søren Vester-Fabrin, 51 år, Auderød,
Tidligere konstabel Livgarden, veteran Balkankrigene, fleks/skånejob Auderød spejdercenter.
Markante forbedringer og inkludering af arbejdet omkring socialt udsatte, som skal hjælpes i eget hjem. Anbringelser af børn/unge udenfor hjemme skal begrænses væsentligt.
Forpligtende tværpolitisk og tværkommunalt samarbejde omkring oprensning af Arresø.