Kims klumme Marts

Kims klumme Marts

Marts måned har været en meget spændende og politisk aktiv måned.

En række spændende møder i henholdsvis skole og uddannelse og i erhverv og beskæftigelse.

Men endvidere bød måneden også på Kommunernes landsforenings generalforsamling i Ålborg i 2 dage, hvor det meste af byrådet deltog.

En virkelig spændende oplevelse og en masse politiske udvekslinger på kryds og tværs af politiske partier, men også en god Konservativ intern inspiration. Overordnet set var de store emner, den grønne omstilling og hvorledes håndterer vi Ukraine krisen.

Begge emner meget alvorlige med mange forskellige løsninger.

Den 23 Marts var der muligheder for at høre nærmere om lokalplan forslaget som er blevet sendt i høring for Lynæs havn.

Jeg mener at lokalplansforslaget rummer en række gode muligheder og en endelig lovliggørelse, af de dispensationer der er givet igennem en række år. 

Der bliver i lokalplan forslaget lagt op til at man på restaurant Skipperstuen, får tilladelse til at bygge ovenpå så der er muligheder for overnatninger her, endvidere bliver der lagt op til at man på havnen får tilladelse til at etablere en række overnatningsenheder, ligesom muligheden for at havnen kan etablere en viking skibshal. 

Når alle høringssvar er indkommet vil sagen blive behandlet i byrådet, og jeg glæder mig til at læse høringssvarene, og se hvad vi kan forhandle os frem til.

I slutningen af Marts måned bragte TV2 en dokumentar som hedder `flugten fra folkeskolen` i udsendelsen deltog Hundested skole og i den anledning var jeg inviteret, af skolelederen fra Hundested skole Malene Nyenstad, og tak for denne invitation, til en debat om hvorledes stopper vi flugten fra folkeskolen?

Det er fakta at vi i Halsnæs kommune kun har 60 % søgning til vores folkeskoler i kommunen, en af landets laveste søgninger.

For mig er dette er stort problem jeg har i tidernes morgen siddet i skolebestyrelsen på Melby skole i 9 år, og føler lidt at dette er et stort problem at søgningen er faldet til så lav et niveau.

Mit udgangspunkt er at vi skal se på hvad er det privatskolerne gør godt som folkeskolerne ikke gør, og vi skal helt klart havde en opfølgning og begrundelse for hvorfor skifter elever til privatskolerne, uden denne viden kan vi kun gisne om hvorfor elever skifter skole, men reelt set ved vi det ikke, er det faglige niveau? Eller er det undervisningsformen?  eller det sociale?

 Jeg må slå fast at jeg er stor tilhænger af at vi får skabt en rigtig god folkeskole, men vi er nok nød til at se på denne gamle kultur institution  med andre øjne, og erkende at selv den bliver nød til at forny sig for at kunne tilpasse sig til fremtiden.

 I Erhverv og beskæftigelsesudvalget holdt vi møde på Hundested havn, og stor tak til Søren Brink for en spændende orientering om hvad der sker på havnen. 

Tryghedsudvalget som de Konservative selv har været med til at skabe holdt deres første møde i slutningen af Marts måned. 

Og lad mig starte med at takke alle deltagerne, i mødet her deltog repræsentanter fra de politiske partier i byrådet, og herudover deltog repræsentanter fra UKC, SSP, politiet, ældrerådet, Lejerbo.

Mødet forløb rigtig godt, der fremkom rigtig mange brugbare forslag til hvorledes vi får skabt et tryggere lokalmiljø.

Der kom forslag frem om.

 gelænder ved samtlige offentlige trappe?

der kom forslag frem om undervisning af førstehjælp og hjertestarter? 

Bedre dialog med de unge om hvordan de færdes mere trygt i nattelivet?

Bedre registrering af hjertestartere i lokalområdet?

Hvorledes skal udvalget tackle henvendelser omkring støj/larm?

Skal vi iværksætte vores egen lokale missing Halsnæs gruppe?

Spørgsmålene var mange og udvalget brænder for at komme mere i gang med arbejdet, og meningen er at udvalget frem mod næste møde får udarbejdet mere konkrete forslag, som der kan arbejdes videre med.

 Med i denne processen skal der arbejdes med borgerindragelse, dette vil bla. ske ved at udvalget vil komme ud på henholdsvis skoler, UKC og på ældrerådsmøder og ved offentlige arrangementer, så vi kan få et bedre indblik i hvorledes vi får skabt et mere sikkert lokalmiljø for den enkelte borger.

Det var alt for Marts måned, en politisk spændende måned.

Del