Inddrag borgerne mere

Inddrag borgerne mere

Som nyvalgt byrådsmedlem og i skrivende stund små 37 dage inde i den nye periode og glæden ved det, bobler løs. Jeg er klar til at gøre en politisk forskel i Halsnæs Byråd i de kommende år.

Efter en veloverstået valgkamp skal vi som kommune se fremad og huske på, hvad der er blevet sagt og lovet rent politisk.

For de Konservative var en af vores mærkesager, at man får inddraget den enkelte borger mere i de større beslutninger, der skal tages i kommunen.

Vi gik bl.a. til valg på mere borgerinddragelse, og at der skal være et langt bedre informationsniveau fra kommunen til borgerne, og det vil give alle bedre muligheder for indsigt i lokalplaner og mulighed for at få mere indflydelse på udviklingen i kommunen.

Øget dialog imellem politikere og borgere var en af vores mærkesager. Vi ønsker politikere tilbage i skolebestyrelserne, og vi ønsker at Liseleje får et decideret eget lokalråd. I det hele taget en bedre orientering og inddraget borgerne mere end i seneste byrådsperiode.

I kommunens nyetablerede tryghedsudvalg vil vi her også arbejde med øget borgerinddragelse i forbindelse med udvalgets arbejde, hvilket bliver spændende at se resultatet af, foruden tryghed som er af væsentlig betydning for alle borgere i Halsnæs.

I forhold til udvikling på Lynæs Havn, så glæder jeg mig meget over, at området her nu endelig ser ud til at kunne udvikles efter, at vi nu har set et udkast til en ny lokalplan, som er sendt i høring.

De Konservative hilser det nye udarbejdede lokalplansforslag for Lynæs havn meget velkomment. Der ligger bestemt mange gode intentioner i dette udkast.

Men når det er sagt, så finder vi det til gengæld beklageligt, at man ikke inden udsendelsen at lokalplansforslaget havde etableret et større borgermøde / borgerhøring, før det blev godkendt og sendt i endelig høring.

Vi ønsker at stå som garant for, at man i fremtiden arbejder med øget borgerinddragelse og øget informationsniveau, når kommunen skal træffe beslutninger, som har væsentlig betydning for borgerne i Halsnæs, og hvor det er ændringer, som vi ved har borgernes meget store bevågenhed.

Læserbrevet kan også løses hos sn.dk

Del