Det mener vi

(Nedenstående er skrevet i 2017 og bliver redigeret og tilpasset i foråret 2021.)

Vi vil arbejde for:

 • Styr på den kommunale økonomi så der er balance mellem indtægter og udgifter.

 • Slankning af topadministrationen ved at reducere antallet af direktører. 

 • Korrekt, hurtig og kompetent sagsbehandling både for borgere og virksomheder. 

 • Kompetente og tilstrækkelige resurser til at støtte svage og udsatte grupper som børn og unge med særlige behov, handicappede, psykiske syge og svage ældre. 

 • Løbende vedligeholdelse af vores fælles værdier som kommunale bygninger, idrætsfaciliteter, veje og pladser mv., idet der afsættes tilstrækkeligt med midler til genoprettelse og den nødvendige vedligeholdelse. 

 • Forbedret trafiksikkerhed og vedligeholdelse af vejene. Placering af trafikchikaner skal revurderes. 

 • Fastfrysning af grundskyldspromillen på fast ejendom, på 2013-niveau. 

 • Styrke kvaliteten på børne- og ældreområdet ved at fastsætte en minimumsnormering af fagligt uddannet personale. 

 • Fokus på sundhed og idræt – tilbud til alle Halsnæs-borgere i alle aldre. 

 • Større arbejdsglæde og ansvarsfølelse blandt kommunens mange medarbejdere. 

 • Brugervenlige åbningstider i Borgerservice, herunder hensynet til pendlerfamilier. 

 • Lette og hurtige ud- og tilkørselsforhold til kommunen, hurtig ud og hurtigt hjem. 

 • I dialog med borgerne skal vi udvikle de bedste muligheder for familier. 

 • Ikke flere landbaserede og/eller kystnære vindmøller uden at borgere i Halsnæs kommune høres og inddrages. 

 • Kortlægning af kilden til infralyd/lavfrekvent støj, som et middel til at fjerne generne det medfører for mange borgere. 

 • Direkte og konstruktiv dialog mellem politikere og borgere. 

 • Vores børn og unge skal sikres en skolegang, der ruster dem til livet og giver dem muligheder.

Del på FaceBook
 •  
 •