Mærkesag KV2021

En god kommune – også for ældre og handicappede

Ældre, handicappede og andre borgere med særlige behov for hjælp og støtte fra samfundets side er medborgere, hvis værdighed, rettigheder og ansvar skal respekteres på lige fod med alle andre borgere.
Vores ældre fortjener en god og tryg ældrepleje. Når man har bidraget til vores samfund igennem hele sit liv, skal man ikke længere hverken bekymre sig om, hvorvidt man kan få gjort rent ofte nok, eller hvorvidt man kan komme i bad. Vi skylder vores ældre en værdig alderdom. Ældreplejen er derfor kort sagt en hjerteprioritet for os konservative. For os handler det om at sikre, at alle ældre kan få opfyldt deres individuelle behov – for vi er alle forskellige.

Vi ser derfor gerne mere fri pleje, så de ældre får lov at bestemme mere over deres egen pleje, og der skal investeres i mere bemanding på plejehjemmene. For os giver det ikke mening at snakke om nedskæringer i vores ældrepleje.

Vi mener derimod, at vores ældrepleje skal løftes endnu mere. Det kræver, at vi investerer mere i området og får ansat mere sundheds- og plejepersonale.
Vi ønsker derfor flere varme hænder i vores ældrepleje og hjemmeplejen. Vi skal finde resurserne så de ældre medborgere ikke oplever en forringelse i deres senior ældre liv.

Det er statiske bevist at ældre desværre er mere udsat for fald, disse fald medfører tit og ofte nedsat førelighed ligesom forringet livskvalitet ligesom dette som oftest koster en del penge et hoftebrud koster i gennemsnit omkring 220.000 kr .
De Konservative ønsker i denne forbindelse at man kommunalt udarbejde en handleplan til forebyggelse af disse faldulykker, da vi mener at det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at vores ældre holder sig så mobile så muligt helt op i en høj alder.

En del ældre bliver desværre ramt af en frygtelig sygdom demens, denne sygdom er ikke alene frygtelig for den pågældende men også for familierne, desværre oplever man i denne forbindelse at en del forlader henholdsvis deres hjem og plejehjem uden at vide hvor de er, dette sker omkring 1500 gange om året i landet, og desværre dør omkring 25-30 om året når dette sker. Derfor ønsker vi at man til alle dens patienter får stillet et gratis demens ur til rådighed så man altid kan finde disse patienter.

Vi ønsker oprettelse af minimum en deltidsstilling som ældrerådgiver som tidligere er blevet nedlagt for år tilbage. Vi ønsker stillingen lagt ind under kommunaldirektøren på samme måde som vi ser oprettelsen af en ny stilling som borgerrådgiver. Formålet med en borgerrådgiverfunktion er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager. Vi foreslår at ansvaret for begge ordninger fremadrettet kommer til at ligge i koncernsekretariatet hos kommunaldirektøren.