De Konservative, klimaet, miljøet og Halsnæs

De Konservative, klimaet, miljøet og Halsnæs

Til tider er der partier især til venstre for socialdemokratiet som tror, at de nærmest har patent på ønsket om at sikre grøn omstilling og stor hensyntagen til klimaet og miljøet i fremtidens Danmark. De røde partier tror og er vel især en opfattelse i Folketinget, at de i meget høj grad har ejerskab over emner som klima og miljøet. Det er ikke korrekt opfattet.

Vi konservative har lige så stor fokus på, at vi skal give et grønnere Danmark videre til de næste generationer og derfor må vi ikke lade stå til. Der er intet så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. Det handler om at tage ansvar for, at klimakrisen ikke tørres af på de kommende generationer.

De har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen er en selvfølge. Man skal vel hedde Donald Trump for ikke at forstå betydningen og alvoren i den udvikling som vores blå planet har retning imod når man læser og hører om de forskellige klimarapporter. Derfor er det jo endnu mere vigtigt at der internationalt, samlet set, foretages tiltag som kan forbedre det og bremse den negative udvikling i de kommende år.

Lokalt her i Halsnæs er vi for at kommunen skal tænke mere grønt når der købes ind og når der investeres. Vi er for at kommunen skal være mere klimavenlig og klimasikringen skal have topprioritet og vi hilser kommunens nye udkast til en ny klima- og bæredygtighedsstrategi meget velkomment.

Hvis vælgerne den 16. november begunstiger de konservative i Halsnæs med en plads i byrådet, vil vi i samarbejdets ånd meget aktivt medvirke til at implementere udkastet i virkelighedens verden i Halsnæs anno 2022.

Emnerne er så vigtige for vores fremtidige liv på den blå planet, at der skal samarbejdes bredt om at løse de klimamæssige udfordringer for os alle. 

Del