Borgerinddragelse eller mangel på samme

Borgerinddragelse eller mangel på samme

Af Kim Jensen, Byrådsmedlem, De Konservative

Svar til Torben Hedelund fra Socialdemokratiet:

Torben H. referer til et indlæg jeg havde tidligere hvor jeg gjorde opmærksom at de Konservative i vores valgkamp havde lagt stor vægt på borgerinddragelse, og at vi i denne forbindelse var fortaler for at når der er større beslutninger der skal tages, hvor der er større folkelig interesse så bør der ske en borgerinddragelses proces inden man kommunalt sender forslag i høring.

I sagen vedrørende Lynæs Havn har udvalget i plan og byg hvor Torben H. i øvrigt sidder med, valgt at sende lokalplan forslaget i høring uden denne borgerinddragelse, man kan så undre sig over at Torben H. ikke allerede på mødet i udvalget gjorde opmærksom på at han ønskede at fremsætte et ændringsforslag, med krav om borgerinddragelse i denne sag? Dette bekendtgjorde han først på byrådsmødet den 27 januar.

Torben H. stiller i sit debatindlæg et spørgsmål om hvorfor jeg ikke kunne stemme for hans ændringsforslag med krav om borgerinddragelse og konsekvensberegning, som i øvrigt kun blev bakket op af Torben H selv.

Og Svaret på dette er at jeg finder at udvalget for plan og bygs udarbejdede lokalplan forslag for Lynæs havn er et projekt som rummer mange muligheder og imødekommer en del af de ønsker der er fremsat fra de aktører, der ønsker at udvikle noget unikt på havnen.

Den eksisterende lokalplan har man navigeret efter i snart tredive år og nu var der endelig en chance for at man kunne sende det ny forslag i høring Så finder jeg ikke at man skal stoppe den proces, men den folkelig interesse har nu afstedkommet at borgmester og formanden for plan og byg, nu har lovet at der kommer en borgerhøring. Jeg kan kunne bakke op omkring denne høring, og det var udefra denne erfaring jeg valgte at lave mit indlæg og med en opfordring om at man i fremtiden gør tingene i den rigtige rækkefælge nemlig at man inkludere inden man konkludere.

Artiklen kan også læses på sn.dk

Del